MENU
  • Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan akan dikeluarkan dalam tempoh seperti berikut :
SIJIL
TEMPOH
  • Memproses Kelulusan Sijil Menduduki selepas pengesahan penerimaan Borang E dibuat
3 hari
  • Memberi ulasan permohonan kelulusan Sijil Kelayakan Menduduki
14 hari
  • Memproses permohonan kelulusan Pelan Tambahan Rumah Kediaman (sekiranya lengkap)
24 jam

           

Dengan syarat memenuhi kehendak-kehendak yang ditetapkan dan pihak pemohon menetapkan lawatan pemeriksaan bersama jabatan teknikal.

  • Kelulusan permohonan lesen-lesen perniagaan, permit sementara dan iklan adalah seperti berikut:
LESEN
TEMPOH
  • Setiap permohonan lesen perniagaan yang lengkap akan diproses untuk kelulusan
30 hari
  • Mesyuarat Kelulusan Teknikal Pelesenan
2 kali (sebulan)
  • Permohonan Lesen Perniagaan Tidak Berisiko akan diluluskan
30 minit
  • Mengemukakan maklum balas aduan kepada pelanggan dalam tempoh 14 hari waktu bekerja.
Kemaskini Terakhir: Selasa, 19 September 2017 - 8:28am