MENU

 

  • Kelulusan permohonan pelan-pelan pembangunan dalam tempoh seperti berikut :
PERMOHONAN
TEMPOH
  • Memproses Permohonan Kebenaran Merancang untuk Mesyuarat Jawatankuasa OSC (sekiranya tiada bantahan)
14 hari
  • Permohonan Pelan Pra-hitungan sekiranya lengkap
10 hari
  • Memproses Permohonan Sijil Kelayakan Menduduki (CF), Sijil Pematuhan Siap Kerja (CCC) Peringkat I-III dilaksanakan dari tarikh OSC sehingga surat ulasan dikeluarkan
14 hari
  • Memberi Ulasan Permohonan tukar syarat, pemberimilikan tanah, pecah sempadan, pecah bahagian, lesen menduduki sementara dan permit mengalih batu-batuan
14 hari
  • Memproses Permohonan kelulusan tukar kegunaan bangunan tadika, taska, pusat jagaan (sekiranya tiada bantahan)
30 hari

              Dengan syarat pihak pemilik / pemaju / arkitek mengemukakan dokumen-dokumen yang lengkap serta sentiasa berhubung dengan jabatan-
jabatan terknikal yang terlibat agar sentiasa mendapat penjelasan / komen dengan segera

Kemaskini Terakhir: Selasa, 19 September 2017 - 8:28am