MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN UNDANG-UNDANG 

 

 BIL.

TAJUK

PENCAPAIAN %

1.

Kertas siasatan yang lengkap dihantar untuk mendapatkan izin pendakwaan kepada TPRN dalam masa tempoh 21 hari bekerja daripada tarikh Kertas Siasatan lengkap diterima

100%

2.

Saman difailkan dalam masa 21 hari bekerja selepas mendapat izin pendakwaan daripada TPRN

100%

3.

Memastikan cubaan serahan Saman kepada OKS dilaksanakan dalam tempoh 3 hari bekerja sebelum tarikh sebutan di Mahkamah

100%

4.

Memastikan keputusan mahkamah dilaporkan kepada TPRN dalam tempoh 14 hari bekerja setelah kes diputuskan

100%

5.

Memastikan Syarikat/ persatuan/ individu diarahkan untuk menandatangani perjanjian dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen lengkap untuk penyediaan perjanjian

66.92%

6.

Memastikan perjanjian yang lengkap diserahkan kepada jabatan dalaman dalam tempoh 14 hari bekerja.

100%