MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN LANDSKAP & REKREASI 

 

 BIL.

TAJUK

PENCAPAIAN %

1.

Memproses Permohonan Kelulusan Pelan Landskap Dalam Tempoh 2 Minggu Selepas Mesyuarat Jawatankuasa Unit Pusat Setempat OSC

100%

2.

Memproses Permohonan Kelulusan Sijil Kelayakan Menduduki Dalam Tempoh 2 Minggu Selepas Permohonan Diterima

-

3.

Memproses Permohonan Kelulusan Perakuan CCC Dalam Tempoh 2 Minggu Selepas Permohonan Diterima.

100%