MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Proses permohonan kebenaran merancang

14 hari

92%

2.

Proses permohonan pelan pra-hitungan

10 hari

90%

3.

Proses ulasan permohonan kelulusan Sijil Pematuhan Siap Kerja (CCC)

14 hari

95%

4.

Proses ulasan permohonan tukar syarat/pemberimilikan tanah/pecah sempadan/pecah bahagian/lesen menduduki sementara/permit mengalih batu-batuan

14 hari

86%

5.

Proses permohonan kelulusan tukar kegunaan bangunan tadika/taska/pusat jagaan (sekiranya tiada bantahan)

30 hari

88%

6.

Proses ulasan permohonan kelulusan pelan bangunan

14 hari

66.10%

7. Proses ulasan permohonan kelulusan pelan infrastrukur 14 hari 86%
8. Mengemukakan notis peringatan 30 hari selepas siasatan dan pemeriksaan tapak dibuat. 7 hari bekerja 86%

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 25 Februari 2021 - 8:33am