MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN 

 

 BIL.

TAJUK

PENCAPAIAN %

1.

Proses Permohonan Kebenaran Merancang Dilaksanakan Dalam Tempoh 14 Hari

85%

2.

Proses Permohonan Pelan Pra-Hitungan Dilaksanakan Dalam Tempoh 10 Hari

89.3%

3.

Proses Ulasan Permohonan Kelulusan Sijil Kelayakan Menduduki Dilaksanakan Dalam Tempoh 14 Hari

Tiada Permohonan

4.

Proses Ulasan Permohonan Kelulusan Sijil Pematuhan Siap Kerja (CCC) Dalam Tempoh 14 Hari

88%

5.

Proses Ulasan Permohonan Tukar Syarat/Pemberimilikan Tanah Pecah Sempadan/Pecah Bahagian/ Lesen Menduduki Sementara/ Permit Mengalih Batu-Batuan Dalam Tempoh 14 Hari

85.1%

6.

Proses Permohonan Kelulusan Tukar Kegunaan Bangunan Tadika/Taska/Pusat Jagaan (Sekiranya Tiada Bantahan) Dalam Tempoh 30 Hari

91.3%