MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

 

 BIL.

TAJUK

 PENCAPAIAN %

1.

Mengedar Permohonan Pemajuan Dalam Tempoh 2 Hari Bekerja

92.99%

2.

Mengeluarkan Surat Makluman Keputusan Mesyuarat Dalam Tempoh 3 Hari Bekerja Selepas Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat

100%

3.

Menyediakan Dan Mengedarkan Minit Mesyuarat Dalam Tempoh 7 Hari Bekerja Selepas Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat

100%

4.

Permohonan Pemajuan Dibentangkan Di Dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat Dalam Tempoh 21 Hari Bekerja

96.79%

5.

Permohonan Sijil Layak Menduduki (SKM) Dan Permohonan Perakuan Siap Dan Pematuhan (CCC) Dibentangkan Di Dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat Dalam Tempoh 11 Hari Bekerja

Tiada permohonan (SKM)

72.97 (CCC)