MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN PERBENDAHARAAN

 

BIL.

 TAJUK

PENCAPAIAN %

1.

Memproses pembayaran dalam tempoh 14 hari dari tarikh ianya diterima dengan lengkap dan sempurna

94%

2.

Memproses pembayaran balik cagaran dalam tempoh 14 hari dari tarikh ianya diterima dengan lengkap dan sempurna

92%