MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN PERBENDAHARAAN

BIL.

 TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Pembayaran
- Memproses pembayaran dari tarikh ianya diterima dengan lengkap dan sempurna.

14 hari

99%

2. Bayaran Balik Cagaran
- Memproses pembayaran dari ianya diterima dengan lengkap dan sempurna.
14 hari 93%

 

BAHAGIAN HASIL

BIL.

 TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Mengeluarkan bil cukai taksiran kepada pemilik-pemilik

Bulan Januari dan Julai setiap tahun

100%

2.

Memastikan resit rasmi dikeluarkan kepada pelanggan

Pada hari yang sama kutipan diterima

100%

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 25 Februari 2021 - 8:33am