MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN KEJURUTERAAN

 

 BIL.

TAJUK

PENCAPAIAN %

1.

Memproses Permohonan Kelulusan Pelan Infrastruktur Dalam Tempoh 14 Hari

100%

2.

Memproses Ulasan Sokongan Pelan Bangunan Dalam Tempoh 14 Hari

71%

3.

Memproses Permohonan Kelulusan Pelan Lampu Jalan Dalam Tempoh 14 Hari

100%

4.

Memproses Ulasan Sijil Kelayakan Menduduki/CCC Dalam Tempoh 14 Hari

62%

5.

Memproses  Ulasan Sokongan Kebenaran Merancang Dalam Tempoh 14 Hari

78%