MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL & PEMBERSIHAN AWAM

 

 BIL.

TAJUK

PENCAPAIAN %

1.

Memastikan langkah kawalan dan pencegahan kes denggi diambil tindakan

100%

2.

Memastikan sekurang – kurangnya 50% premis makanan berlesen diperiksa tahap kebersihannya

27%

3. Memaklumkan semua aduan kepada pengadu 62.23%
4. Memastikan kutipan sisa pepejal domestik setiap zon dikutip 100%