MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN PELESENAN & PENJAJA

 

 BIL.

TAJUK

PENCAPAIAN %

1.

Permohonan Lesen Perniagaan Di Proses Dalam Tempoh 30 Hari

100%

2.

Mesyuarat Kelulusan Teknikal Pelesenan Diadakan 2 Kali Sebulan

25%

3.

Permohonan Lesen Perniagaan Tidak Berisiko Diluluskan Dalam Tempoh 30 Minit

100%

4.

Permohonan Lesen Penjaja yang lengkap akan diproses dalam tempoh 30 hari

100%

5.

Permohonan Permit Iklan Sementara yang lengkap akan diproses untuk kelulusan dalam tempoh 3 hari bekerja

100%

6.

Permohonan Lesen Anjing yang lengkap akan diproses untuk kelulusan dalam tempoh 1 jam.

100%