MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Mengedar permohonan pemajuan kepada agensi teknikal dalaman dan luaran 2 hari 96.05%
2. Mengeluarkan surat makluman keputusan mesyuarat selepas Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat kepada agensi memperaku, pemohon dan PSP/SP 3 hari 100%
3. Menyediakan dan mengedarkan minit mesyuarat selepas Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat kepada agensi teknikal dalaman dan luaran 7 hari 100%
4. Permohonan pemajuan yang dikemukakan oleh PSP/SP dibentangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat 24 hari 97.33%

 

Kemaskini Terakhir: Isnin, 9 Disember 2019 - 9:24am