MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN KAWALAN BANGUNAN

 

 BIL.

 TAJUK

PENCAPAIAN %

1.

Memproses Permohonan kelulusan Pelan Bangunan Dalam Tempoh 21 Hari Untuk Mesyuarat Jawatankuasa OSC

 100 %

2.

Memberi Ulasan Permohonan Kelulusan Sijil Kelayakan Menduduki Dalam Tempoh 14 Hari

100 %

3.

Memproses Kelulusan Sijil Kelayakan Kelayakan Menduduki Dalam Tempoh 3 Hari Selepas Pengesahan Penerimaan Borang E dibuat

 100 %

4.

Memproses Permohonan Kelulusan Pelan Tambahan Rumah Kediaman Dalam Tempoh 24 Jam Sekiranya Lengkap

 100 %

5.

Memproses Permohonan Kelulusan Pelan Setara Dalam Masa 1 Jam Sekiranya Lengkap

100 %

6.

Memproses Permohonan Kelulusan Permit untuk Kerja-Kerja Kecil Dalam Masa 1 Jam Sekiranya Lengkap

 100 %