MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2019 (Suku Pertama)

JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Makluman kepada pemilik harta untuk sebarang pindaan Senarai Nilaian akan dimaklumkan melalui Notis Kenyataan Pindaan Senarai Nilaian.

Setiap 6 bulan.
(2 kali setahun)

0
(Notis belum dikeluarkan dalam tempoh ini)

2.

Penerimaan notis pindaan oleh pemilik harta ke atas pindaan Senarai Nilaian yang telah dibuat.

Tidak kurang daripada 10 hari dari tarikh notis pindaan kuatkuasa

 0
(Notis belum dikeluarkan dalam tempoh ini)

3.

Makluman keputusan Mesyuarat Bantahan bagi setiap pindaan Senarai Nilaian kepada pmbantah selepas disahkan dalam Mesyuarat Majlis, Majlis Perbandaran Kajang.

14 hari

0
(Keputusan belum dikeluarkan)

4.

Proses pindahmilik oleh pemilik harta/penjual harta (jika lengkap).

30 minit

100%

5.

Proses tukar alamat oleh pemilik harta (jika lengkap).

30 minit

100%

6.

Makluman tarikh temuduga oleh pemohon-pemohon bagi harta gerai UPEN/pasar/gerai kiosk mikro-mara/medan selera/gerai pembangunan luar bandar(PLB) setiap tahun.

4 kali 0
(Tiada temuduga dijalankan)
 

7.

Makluman keputusan temuduga selepas disahkan dalam Mesyuarat Majlis, Majlis Perbandaran Kajang

14 hari 0
(Tiada temuduga dijalankan)
 
8. Makluman keputusan nilaian Caj Pemajuan kepada Jabatan Perancangan Pembangunan selepas Mesyuarat Pembentangan Nilaian Caj Pemajuan. 7 hari 100%
 

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 19 September 2019 - 9:56am