MENU

perutusan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera,

Saya ingin mengucapkan Selamat Datang kepada pengunjung-pengunjung laman web Majlis Perbandaran Kajang (MPKj). Selari dengan perkembangan era teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) merupakan salah satu aspek yang signifikan dalam kehidupan seharian. Portal rasmi  MPKj merupakan medium capaian pantas bagi mengetahui informasi semasa perkhidmatan yang diberikan, aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh MPKj dan serta aplikasi dalam talian seperti  GISMPKj2U, e-Taksiran, e-Bayar, Citizen e-Payment (CEPat), OSC 3 Plus Online, e-Lesen, e-Aduan, e-Dewan, e-Tender dan e-OKU.
 
Majlis Perbandaran Kajang (MPKj) juga komited dalam memberi perkhidmatan pengurusan perbandaran yang efisien, berkualiti, bertanggungjawab bagi memastikan kepuasan pelanggan di kawasan Pentadbiran MPKj dapat dipenuhi. MPKj dalam perancangan menambahbaik  Misi dan Visi MPKj dan merancang beberapa Pelan Teras Strategik bagi memberikan perkhidmatan yang terbaik. Sehubungan itu, untuk mencapai Visi “Kajang Bandar Pilihan Untuk Didiami” dan Misi “Mewujudkan Kediaman Yang Kondusif Dengan Menyediakan Perkhidmatan Perbandaran dan Infrastruktur Ke Arah Kehidupan Berkualiti” digariskan sebagai panduan utama bagi mencapai Visi tersebut.

Menjadi hasrat saya mengutamakan beberapa perkara dengan memfokuskan pencapaian Majlis Perbandaran Kajang melalui usaha-usaha proaktif dan inovatif antaranya ialah ; Meningkatkan hasil Majlis melalui sistem cukai taksiran yang efektif dan mesra pelanggan, Menjadikan kawasan Majlis Perbandaran Kajang sebagai lokasi perniagaan yang strategik, selesa dan selamat selari dengan pematuhan pelesenan perniagaan dan perindustrian, termasuk lesen hiburan, permit sementara , lesen pasar malam dan pasar siang, Menyelesaikan aduan-aduan dan memberikan perkhidmatan perbandaran yang lebih baik, beretika serta mengamalkan ketelusan, Memfokus kepada tugas asas Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) antaranya pengurusan sampah yang efisien,  infrastruktur yang terancang, perancangan pembangunan perbandaran dan penyelenggaraan landskap yang lebih teratur serta Membina imej positif MPKj supaya pembayar cukai atau ‘stakeholders’ di kawasan pentadbiran MPKj berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan.

Akhir kata, saya menyeru kepada seluruh warga masyarakat dalam pentadbiran Majlis Perbandaran Kajang (MPKj) untuk sentiasa memberi sokongan  serta menyumbang pandangan yang positif untuk MPKj bergerak dengan jayanya sebagai organisasi peneraju kemajuan, efektif dan berwibawa dalam menyediakan perkhidmatan yang terbaik dan berkualiti kepada warga Kajang serta melaksanakan tanggungjawab dalam membayar cukai taksiran.

 

DATO' HAJI ZUL-KEFLI @ ZULKEFLI BIN KHALID DPMS, SIS
YANG DIPERTUA MAJLIS PERBANDARAN KAJANG