MENU

PEGAWAI UTAMA

rosemawar
PUAN SITI ROSEMAWAR BT. MOHD SAHI
Pengarah
JABATAN PESURUHJAYA BANGUNAN (COB)

kosong
ENCIK VIKNESWAREN A/L JEYASIVAM
Pengarah
UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

syuhada
PUAN NOR SHUHADAH BT. BUANG
Pengarah
UNIT AUDIT DALAM

fadilah
IR. CIK HAJAH FADILAH BT. RAZALLIP.P.T.
Jurutera
JABATAN KEJURUTERAAN

bibi
AR. PUAN HAJAH BIBI KHAIRANI BT. MOHAMED SABRI, B.P.C., P.P.T.
Arkitek
Bahagian Pengurusan Projek
JABATAN KEJURUTERAAN

reduan
TUAN HAJI REDUAN BIN IDRIS
Pegawai Perancang Bandar Dan Desa
JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN