MENU

PEGAWAI UTAMA

ruzaini
 TUAN HAJI MUHAMMAD RUZAINI BIN RAMLI
Pengarah
JABATAN UNDANG-UNDANG

kosong
-
Pengarah
JABATAN KAWALAN BANGUNAN

shariman
ENCIK SHARIMAN BIN MOHD. NOR
Pengarah
JABATAN PENGUATKUASAAN

norazman
ENCIK NORAZMAN BIN ABD RAHIM
Pengarah
JABATAN LANDSKAP DAN REKREASI

rosemawar
PUAN SITI ROSEMAWAR BT. MOHD SAHI
Pengarah
JABATAN PESURUHJAYA BANGUNAN (COB)

kosong
ENCIK VIKNESWAREN A/L JEYASIVAM
Pengarah
UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)