MENU

Majlis Perbandaran Kajang sedang menjalankan kajian berhubung keberkesanan e-Perkhidmatan yang disediakan. Mohon kerjasama untuk menjawab soal selidik e-perkhidmatan yang disediakan oleh MPKj.