MENU

Majlis Perbandaran Kajang sedang menjalankan kajian berhubung pencapaian serta keberkesanan perkhidmatan yang disediakan. Mohon kerjasama untuk menjawab soal selidik kepuasan perkhidmatan yang disediakan oleh MPKj.